Nechte si vyrobit vlastní pálenku

Můžeme vypálit Váš kvas, nebo lépe vaše přivezené ovoce. Disponujeme nerezovými kvasnými nádobami, které zaručují nejvyšší možnou čistotu kvasného procesu. Samostatné pálení Vašeho kvasu či ovoce je možné při 180 l či kg, případně jejich násobků. Při pálení můžete být po dohodě přítomni.

Menší množství ovoce slučujeme se stejným druhem ovoce jiného zákazníka. Minimální množství přijímaného ovoce je 50 kg.

Orientační lihové výtěžky z ovoce

Ovoce Kvašení* Dokvašení* Výtěžek**
Švestky 4 - 8 4 8 - 12
Třešně 2 - 3 1 6 - 8
Meruňky 2 - 3 1 4 - 6
Jablka 5 - 10 4 - 5 5 - 8
Hrušky 4 - 8 3 - 4 4 - 8
* Doba kvašení/dokvašení v týdnech
** Průměrný lihový výtěžek za 100 kg v litru 50% destilátu

 

  • U dobrého kvasu dosahujeme i 14 l 50% Slivovice ze 100 kg švestek.
  • Při příjmu ovoce bude s Vámi sepsána objednávka, destilát bude vydán cca za 3-6 měsíců podle vytíženosti pálenice.

Naše další služby

Pálenku Vám můžeme ustařit ultrazvukem. Ustařená pálenka má potom charakter několikaletého destilátu a dá se ihned konzumovat.

Pěstitelské pálení je zatíženo poloviční spotřební daní, než je tomu u vyráběných destilátů.
Musí být ovšem splněny následující podmínky:

  1. Ovoce musí pocházet z pěstitelské činnosti pěstitele, nebo získáno jako deputát, nesmí být získáno nákupem.
  2. Platí omezení výroby alkoholu na rodinu pěstitele a jedno období odpovídá jednomu roku od 1.7. do 30.6. roku následujícího.
  3. Na rodinu je roční limit 30 l absolutního alkoholu, což odpovídá 60 litrům 50% destilátu. Velikost rodiny není rozhodující, pouze adresa trvalého bydliště. Pokud pěstitel přesáhne tuto hranici, např. pálením ve více pálenicích, bude mu doměřena spotřební daň v plné výši.
  4. Alkohol pocházející z pěstitelského pálení je zakázáno prodávat.
  5. Ovoce pro pěstitelské pálení nesmí být doslazováno
Více v zákon o lihu 61/1997