Lihoviny

Lihoviny jsou vypáleny v nejmodernější měděné destilační aparatuře. Likéry jsou připravené
z kvalitních bylin a čerstvého ovoce.

Lihoviny