Naše ovocné sady

Sady leží v krásné krajině Českého středohoří. V sadech jsou jak staré odrůdy jabloní a hrušní, tak postupně dosazujeme nové stromky. Sady jsou zatravněné, pravidelně sekané.